1. TARAFLAR

Satıcı

Ad Soyad/Unvan : RBT Partners Tekstil ve Danışmanlık A.Ş. (Babylonia Woodworks) (“Satıcı” veya “Babylonia Woodworks” olarak anılacaktır.)
Mersis No : 0734206979000001
Tebligat Adresi : Çatalçeşme Mah. Reşadiye Cad. No:44/B Çekmeköy-İstanbul
E-posta Adresi : info@babyloniawoodworks.com
Telefon : +90 000 00 00

İle

Alıcı

Ad Soyad : [Bu bilgi siparişinize göre değişecektir] (“Alıcı” veya “Tüketici” olarak anılacaktır.[Bu bilgi siparişinize göre değişecektir] : Sipariş sırasında vermiş olduğu iletişim bilgileri esas alınır.)
E-posta : [Bu bilgi siparişinize göre değişecektir]
Telefon : [Bu bilgi siparişinize göre değişecektir]

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) Satıcı ve Alıcı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe aşağıdaki terimler yanlarındaki anlamlarda kullanılmıştır.
“ETDHK” : 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u ifade eder.
“KVKK” : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
“İnternet Sitesi” : Satıcı’ya ait https://babyloniawoodworks.com alan adlı, işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası için uygun online platformu sağlayan e-ticaret sitesini ifade eder.
“Ön Bilgilendirme Formu” : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce Satıcı tarafından Alıcı’yı bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş olan formu ifade eder.
“Sözleşme” : İster basılı halde ister internet sitesinde elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ekleri ifade eder.
“TBK” : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
“TKHK” : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
“TTK” : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
“Tüketici veya Alıcı” : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
“Ürün” : Alıcı’nın internet sitesi üzerinden bedelini ödemesi sonrası satın alımını gerçekleştirdiği ve işbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’ya ait internet sitesinde yer alan ürünleri ifade eder.

3. KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait https://babyloniawoodworks.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak TKHK ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme yalnızca Tüketici işlemlerinde uygulama alanı bulacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, satıcı tarafından gerçekleştirilecek olan satış işlemi sonucunda kurumsal fatura ile ilerlenmesi ve aynı üründen birden fazla satın alınması durumunda işbu işlem ticari satış olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda satış işlemi TTK ve TBK kapsamında genel hükümlere tabi olacaktır.

4. SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

a. İşbu Sözleşme, elektronik ortamda ürün siparişinin gerçekleşmesi amacıyla ödemenin, ödeme koşullarına uygun şekilde yapılmasının akabinde elektronik ortamda onaylanması suretiyle kurulmuş kabul edilecektir.

b. Alıcı; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. Alıcı’nın siparişe ilişkin verdiği bilgilerin eksik veya yanlış bilgi içermesi nedeniyle ifanın süresinde gerçekleşmemesi veya eksik gerçekleşmesi durumunda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)

a. İşbu Sözleşme konusunu Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden satışa sunulan ve Alıcı tarafından bedeli ödenerek siparişi gerçekleştirilen ürünleri ifade etmektedir.

b. Ürünlerin satış fiyatı internet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar olup ilan edilen fiyatlar sitede güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sehven yanlış yazılan veya güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcı’nın Alıcı’ya bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir.

 • Ürün Adı /Modeli
 • Ürün Özellikleri
 • Ürün Adedi
 • Birim Fiyatı
 • KDV Bedeli
 • İndirim Oranı
 • Taşıma Bedeli
 • Tüm Vergiler Dahil Toplam Satış Bedeli

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN FİYATI VE ÖDEME

a. Ürünün peşin fiyatı, Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almakla birlikte, gönderilen bilgilendirme maili ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Bu fiyat, satış bedelini ve vergiyi içerir. Satıcı tarafından yapılabilecek indirimler, kuponlar, hediye çekleri veya sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

b. Ürünün satış fiyatı veya yasal vergiler aşağıdaki belirtildiği şekilde sipariş esnasında yansıtılır.

 • Toplam Ürün Bedeli
 • KDV Tutarı
 • İndirim Oranı
 • Ödenecek Toplam Tutar

c. Alıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

d. Alıcı, satın almak istediği ürünün bedelini internet sitesi üzerinden güvenli ödeme sistemi altyapısı aracılığıyla kredi kartı veya banka kartı ile ödeyebilecektir.

e. Satıcı, gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmemesi ve satış işleminde sorun tespit etmesi hallerinde, satış işlemini durdurma hakkını saklı tutar.

f. Alıcı tarafından ödemenin gerçekleşmesini ve toplam ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına ulaşmasını takiben fatura işbu Sözleşme’de Alıcı’nın belirtmiş olduğu adresine elektronik veya fiziki yollarla iletilecektir.

g. Ödeme Şekli

Kredi Kartı / Banka Kartı İle Ödeme:

Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme seçeneğinin seçilmesi halinde Alıcı tarafından kart bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak internet sitesinde yer alan ilgili bölüme doldurulması gerekmektedir.

Alıcı’nın kredi kartı ile ödeme yapması halinde tek çekim şeklinde ödeme yapabileceği gibi, farklı taksit seçeneklerine bölünmek suretiyle de ödemede bulunabilmektedir. Alıcı’nın bankasının sunmuş olduğu farklı taksit seçenekleri, taksit öteleme veya diğer kampanya seçeneklerinin kullanılması halinde Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hata durumlarında kredi kartı veya banka kartından ürünün satış bedelinden fazla çekim yapılmışsa Alıcı’ya bu fark iade edilir. Ürünün gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcı’ya gerçek fiyat bildirilir. Alıcı’nın talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden Satıcı sorumlu değildir.

Sabit telefonlardan yapılan aramalar Alıcı’nın kullanmakta olduğu tarife üzerinden, cep telefonu üzerinden yapılan aramalar ise Alıcı’nın kullanmakta olduğu GSM operatörü tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

7. İFA ŞEKLİ VE ADRESİ

a. Sözleşme konusu ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir. Ürünün zamanında teslim edilmesi amacıyla, Alıcı’nın vermiş olduğu adres bilgileri ve telefon numaraları kargo firması ve Bayiler ile paylaşılmaktadır.

b. Alıcı internet sitesinde bulunan görselde görünen ürün ile teslim edilen ürün arasında, internet ortamı sebebiyle renk, boyut ve yazı gibi konularda makul derecede farklılıklar olabileceğini kabul eder.

c. Alıcı, ürün kendisine teslim edilirken ürünü muayene ederek açık ayıpların olması halinde, bunu teslim anında bildirmekle yükümlüdür. Ürünün tahrip edilmiş, kırılmış, ambalajının yırtılmış veya herhangi bir şekilde hasarlı olması durumunda kargo görevlisine “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlatmalı ve bu konuda Satıcı’yı ivedilikle bilgilendirmelidir.

d. Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

e. Satıcı malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Alıcı’nın, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

f. Satıcı, sipariş konusu malın tesliminin imkânsızlaştığı hallerde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde tek seferde iade edecektir.

g. Bu durumda Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilecektir.

h. Ödeme altyapısından kaynaklı teknik sorunlar nedeniyle ürün veya hizmet bedelinin tahsil edilememesi durumunda, siparişinin teyidi sağlanamayacak olup, sipariş teyidinin sağlanmaması halinde Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.

i. İşbu Sözleşme’nin ifasının teknik arıza, altyapı sorunu vb. Taraflar’dan beklenemeyecek hallerde gerçekleşememesi halinde ispat yükü iddia eden tarafta olmak kaydıyla Alıcı dilerse ürünün ücretini iade talep edebilecektir.

j. İfa anında Alıcı tarafından kabulü gerçekleşmese dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle doğabilecek zararlardan Satıcı sorumlu olmayacaktır.

k. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde ifa edilmesinden Satıcı sorumludur. Alıcı ve/veya ürünü teslim alan kişi, ifa sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde ifa edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür.

l. Sözleşme konusu satılan ürünün ifa yükümlülüğünün yerine getirilmesinin Satıcı’dan beklenemeyeceği hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilir. Alıcı’nın ödemiş olduğu bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek Sözleşme feshedilir. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave ve her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi ve/veya manevi zararın tazmini talebi olmayacaktır.

m. Alıcı tarafından işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ile birlikte Sözleşme hükümleri yürürlüğe girecek olup ödeme, ifa ve fatura bilgilerine ilişkin detaylar aşağıdaki belirtildiği şekilde sipariş esnasında yansıtılır.

 • Alıcı’nın Adı Soyadı/Unvanı
 • KDV Dahil Toplam Satış Bedeli
 • Ödeme Şekli
 • Taşıma Bedeli
 • Fatura Edilecek Kişi/Kurum
 • Fatura Adresi

 

8. İADE PROSEDÜRÜ

a. Alıcı tarafından işbu Sözleşme ilgili hükümlerinde belirtilen cayma hakkının kullanılması halinde Alıcı’nın ödeme şekline göre satış bedeli iadesi yapılacaktır.

b. Kredi kartı veya banka kartı ödeme şekli ile ödemenin gerçekleştirilmesi halinde Satıcı tarafından iade edilen bedel tek çekim veya taksitle ödeme yapılması durumuna göre Alıcı’nın bankası tarafından tek seferde yahut taksitli şeklinde periyotlarla iade gerçekleştirilecektir.

c. İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, teslimat masrafları da dahil tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, tutarın Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

d. Satıcı’nın Alıcı’nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda Alıcı, Satıcı’ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. Alıcı böyle bir durumda Karcher’den her ne şekilde olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

e. Kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ödemenin gerçekleştirilmesi halinde iade Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) makul süre içinde yapılacaktır.

f. Taraflar iade prosedürüne ilişkin olarak yukarıda yer alan açıklamaları okuduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. GENEL HÜKÜMLER

a. Alıcı, internet sitesinde Sözleşme konusu ürün olan ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, Satıcı’nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri, cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, Alıcı tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin ifa süreleri, Alıcı’nın talep ve şikayetlerini iletebileceği Satıcı’nın açık adres, e-posta ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazları konusunda belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın mal veya hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

b. Alıcı, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan Satıcı’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

c. Satıcı, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Satıcı, Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya irtibat adresinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 3 (üç) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı, Satıcı ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa Alıcı tarafından yapılan ödemeler 14 (on dört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. Satıcı’nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

d. Sözleşme’nin onaylandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir.

e. Satıcı, mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar) nedeni ile Sözleşme’de yer alan ürün/ürünleri belirtilen süre içerisinde ifasını gerçekleştiremez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

f. Mücbir sebebin meydana gelmesi halinde Alıcı, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya ifa süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (on dört) gün içerisinde kendisine iade edilir.

g. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin Satıcı tarafından iptal edilme hakkı vardır. Alıcı böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle, ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

h. Üründe ortaya çıkan açık ve örtülü ayıplarda Alıcı, ihbar külfetine uyması gerektiğini bildiğini kabul eder. Tüketici işlemi dışında kalan elektronik ticaret işlemleri için TTK ve TBK hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

i. İşbu Sözleşme’nin ifası esnasında Alıcı’nın ve/veya belirtmiş olduğu ilgili kişilerin 3. kişiler hakkında uygunsuz, hakaret, tehdit vb. suç içeren iletilerinden ve haksız fiil teşkil eden davranışlarından Satıcı sorumlu olmayıp Alıcı 3. kişilere vermiş olduğu zararları karşılamakla yükümlüdür.

10. CAYMA HAKKI

a. Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) on dört gün içinde ürünü reddederek cayma hakkına sahiptir.

b. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde Satıcı’ya işbu Sözleşmede belirtilen adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin TKHK ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.

c. Alıcı’nın cayma bildiriminin Satıcı’ya yazılı olarak veya sürekli veri taşıcısıyla ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilecektir.

d. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için işbu Sözleşme ekleri kapsamında yer alan Cayma Formu’nun ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürünün faturası birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

e. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı ifa edilen ürünlerde, Alıcı’nın son sipariş verdiği gün; birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçanın teslim edildiği gün esas alınır.

f. Alıcı ve/veya belirtmiş olduğu 3. kişilerin kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürün/ürünlerin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

g. Sipariş öncesinde Alıcı’nın talepleri doğrultusunda, üzerinde değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır.

h.Alıcı, cayma hakkını “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” kapsamında düzenlenen hususlarla birlikte aşağıdaki sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde kullanamayacaktır:

 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri,
 • Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Tüketici’nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 • Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

i. Alıcı, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (on dört) günlük süre içerisinde işbu Sözleşmede belirtilen adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, Satıcı, ürün/ürünleri ilk satıldığı haliyle, ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız bir şekilde teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte teslim almakla yükümlüdür.

j. Alıcı, ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir. Alıcı cayma süresi içinde ürün/ürünleri, kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, Alıcı ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür.

k. Alıcı, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve ürün/ürünlerin cayma hakkının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde Alıcı’ya iade edilecektir.

l. İşbu Sözleşme’nin ifasının yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade etmesi zorunludur.

11. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

a. İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile işbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

b. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

c. 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 • 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

12. TEMERRÜT

a. Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda TBK’nın 123-125. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addedilecek ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle satışın ifasını ve/veya Sözleşme’nin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

b. Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 16.maddesinin 4. fıkrası gereğince Satıcı, Sözleşme konusu satışın yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, durumun öğrenildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Satıcı Sözleşme’yi derhal feshetme hakkını haiz olup, Alıcı’nın satın aldığı ürüne ilişkin tahsil edilen tüm bedelleri ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan tüm belgeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade edeceğini taahhüt eder.

13. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

a. Alıcı’ya ait ve cayma hakkı, bilgilendirme, Sözleşme’nin ifası ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeler KVKK’ya aykırı olmayacak şekilde 3 (üç) yıl boyunca saklanır. Satıcı, işbu madde uyarınca saklamakla yükümlü olduğu tüm bilgi ve belgeleri Alıcı’nın kendisine belirttiği e-posta adresine ayrıca iletecektir. Bu konuda açık kanun hükmü olduğundan veri sahibi yalnızca konuyla ilgili olarak aydınlatılacak olup veri sahibinden ayrıca bir açık rıza talep edilmeyecektir. İşbu saklama süreleri, kişisel verilerin kullanım amaçlarına ve önemine göre veriden veriye değişiklik gösterebilmektedir.

b. Alıcı işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylaması sırasında, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin Taraflarca yerine getirebilmesi amacıyla, işlenecek olan kişisel verileri hakkında bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

14. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

a. İşbu Sözleşme 14 (ondört) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak siparişn gerçekleştiği tarihte Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilecek ve yürürlüğe girecektir.

SATICI
Babylonia Woodworks

ALICI
[Bu bilgi siparişinize göre değişecektir]