Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile adınıza oluşturulacak olan Babylonia Woodworks profili ile güvenli bir kullanıcı hesabı kapsamında sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretleyerek “Üye Ol” a basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

1. Taraflar

İşbu Sözleşme, Çatalçeşme Mah. Reşadiye Cad. No:44/B Çekmeköy-İstanbul adresinde bulunan Babylonia Woodworks ile https://babyloniawoodworks.com internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

2. Tanımlar

Site : Herkesin kullanımına açık olan https://babyloniawoodworks.com alan adlı internet sitesini ifade eder.
Sosyal Medya : Facebook, Instagram, Whatsapp vb. gibi Babylonia Woodworks tarafından kullanılan sosyal medya mecralarını ifade eder.
Üye : İşbu Sözleşme uyarınca https://babyloniawoodworks.com sitesine üye olan kişileri ifade eder.
Babylonia Woodworks : İşbu Sözleşme kapsamında hizmet/mal satışı gerçekleştiren ve https://babyloniawoodworks.com sitesi ile işbu Sözleşme kapsamında Babylonia Woodworks Profili oluşturan üyelerine özel avantajlar sunan tüzel kişiyi ifade eder.
Sözleşme : İşbu Babylonia Woodworks Profili Oluşturmaya Yönelik Üyelik Sözleşmesi’ni ifade eder.

3. Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Babylonia Woodworks tarafından sağlanan hizmetlerden üyelik avantajlarını kullanmak suretiyle yararlanılması halinde üyelik ilişkisine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Üye, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onayladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

4.1.2. Üye, İşbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve belirlemiş olduğu şifresini girerek üyeliğini gerçekleştirmiş kabul edilecektir.

4.1.3. Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

4.1.4. Üye, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5. Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Yönetmelik, Tebliğ, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Babylonia Woodworks’ün hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

4.1.6. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Babylonia Woodworks’ün uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Babylonia Woodworks, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

4.1.7. Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Babylonia Woodworks’ün bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.1.8. Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

4.1.9. Babylonia Woodworks’ün kendi inisiyatifi ile ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü koşullara tabi olarak Babylonia Woodworks tarafından tutulabilecektir. Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Ayrıca Üye, işbu Sözleşmenin akdinden önce Babylonia Woodworks’ün kendisine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme yaptığını ve bu suretle üyelik ilişkisinin kurulduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.1.10. Babylonia Woodworks, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden bilgilendirme yapmak ve Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay almak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

4.1.11. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

4.1.12. Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

4.1.13. Üye, Babylonia Woodworks’ün gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

4.2. Babylonia Woodworks’ün Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. Babylonia Woodworks, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan üyelik başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Aşağıdaki hallerde Babylonia Woodworks’ün kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

  • Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
  • Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
  • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda.
  • Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

4.2.2. Babylonia Woodworks’ün, herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ayrıca Babylonia Woodworks’ün herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı bulunmaktadır.

4.2.3. Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, Babylonia Woodworks’ün, kendi inisiyatifinde olmak üzere, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay alınması sağlanacaktır. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

4.2.4. Babylonia Woodworks, Site’nin kullanımı süresince yürürlükteki mevzuata ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Babylonia Woodworks, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

4.2.5. Bununla birlikte Babylonia Woodworks, işbu verileri, işbu Sözleşme kapsamında tanımlanan hizmetlerin yerine getirilmesi ile Üye’nin açık rızasına binaen faaliyetlerinin tanıtımı ve pazarlaması ile ürün geliştirmelerinin yapılması amacıyla istatistiki çalışmaların yapılması ve her halükârda Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde yer alana amaçlar dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir.

4.2.6. Babylonia Woodworks, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.2.7. Babylonia Woodworks, Üye’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

4.2.8. Babylonia Woodworks, kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.2.9. Babylonia Woodworks, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2.10. Babylonia Woodworks, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5. Genel Hükümler

5.1. Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Babylonia Woodworks’e aittir. Üye’nin, izinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Babylonia Woodworks tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Babylonia Woodworks markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Site’de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Babylonia Woodworks’ün burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

5.2. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Babylonia Woodworks’e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

5.3. Üye, Babylonia Woodworks’ün Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, Babylonia Woodworks’ün uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

5.4. Site’nin altyapısında oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site’nin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Site’ye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.5. Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

5.6. Site’de yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için lütfen https://babyloniawoodworks.com sitesinde yer alan Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

5.7. Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı veya banka kartını kullandığında, kredi/banka kartı numarasının, kredi/banka kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamış ve kabul etmiştir. Ödeme işlemleri kapsamında paylaşılan hassas veriler hiçbir şekilde Babylonia Woodworks tarafından işlenmemekte veya herhangi bir şekilde kayıt altına alınmamaktadır.

5.8. Üye e-bülten üyeliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan “Bildirimden çık” ifadesine tıklayarak üyelikten her zaman ayrılabilir.

6. Sözleşmenin Sona Ermesi

6.1. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

6.2. Üye’nin Sözleşme’yi sona erdirme, üyeliği iptal etme ve hesabını silme işlemleri info@babyloniawoodworks.com e-posta adresine veya 000 000 00 00 telefon numarasına yapılacak bildirimler ile gerçekleştirilebilecektir. Üyeliğin sona ermesi hallerinde Babylonia Woodworks’ün Üyelere özel sunduğu kampanyalardan faydalanılmayacağını Üye peşinen kabul etmiştir. Üyeliğini sona erdiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir.

6.3. Babylonia Woodworks, işbu Sözleşme’nin 4.2.1 maddesi saklı kalmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman kendi inisiyatifinde olmak üzere Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Üye’nin bu fesih nedeniyle herhangi bir hak veya talepte bulunma hakkı bulunmayacaktır.

7. Son Hükümler

7.1. Üye, Babylonia Woodworks’ün Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205 inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

7.3. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın olması durumunda Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7.4. Üye’nin Babylonia Woodworks’e bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

7.5. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.6. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.